Asystent Trenera UNICOACH

Elektroniczny dziennik trenera - program z licencją abonamentową

KUP TERAZ

Asystent Trenera Unicoach

Asystent Trenera UNICOACH to innowacyjny system wspomagający pracę każdego trenera. Zamiast papierowych dokumentów, segregatorów, skoroszytów itp. wszystko zgromadzone będzie w jednym miejscu. Możliwość analizy danych (frekwencja na treningach, monitoring rozwoju zawodnika, kartki, terminarze, raporty itd.) System Unicoach zawiera takie moduły

Unicoach Creator

Kreator Ćwiczeń zgodny z Narodowym Modelem Gry ułatwi codzienną pracę trenera piłki nożnej! Kreator to profesjonalne narzędzie, które pozwala rysować schematy ćwiczeń. W kreatorze znajdziemy wiele przyrządów wykorzystywanych w treningu takich jak: bramki, piłki, drabinki koordynacyjne, stożki, mur piłkarski, materace,

IMPREZY

Organizacja imprez integracyjnych, turniejów sportowych lub innych wydarzeń z aktywnością fizyczną.

UNICOACH CREATOR

Program z licencją nieograniczoną z roczną bezpłatną aktualizacją.

KUP TERAZ

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu:      „Zastosowanie nowoczesnych technologii mobilnych oraz wirtualnej rzeczywistości (VR) nową ofertą firmy SOCCER-SERVICE sp. z o.o.”

Umowa:                 RPLU.03.07.00-06-0297/16

Beneficjent:           SOCCER-SERVICE Sp. z o.o.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

OGŁOSZENIE: Dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem.

W związku z realizacją Projektu „Zastosowanie nowoczesnych technologii mobilnych oraz wirtualnej rzeczywistości (VR) nową ofertą firmy SOCCER-SERVICE sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Soccer Service Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zamówienia:

Dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Tu można pobrać komplet dokumentów do przetargu:

dokumenty-przetarg-unicoach

WYBÓR OFERENTA

Zgodnie z zasadami i kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym UNICOACH/01/2018, Zamawiający dokonał oceny oferty i wyboru Wykonawcy. Wybraną ofertą jest oferta firmy PW Group sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa. Oferta spełnia wymagania pod względem formalnym i merytorycznym. Wartość oferty jest w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego na wykonanie usługi. Szczegóły dotyczące wybranej oferty oraz wykonawcy prezentujemy poniżej:

PW Group Sp. z o.o.
Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
NIP 5252582642; REGON 147162697
data wpłynięcia oferty: 20.12.2018 r.
oferowana cena: 200 000,00 zł netto (246 000,00 zł brutto)